Sunt Conferențiar Univ. Dr. în cadrul Facultății de Știinte Politice a Universității din București.

Am primit doctoratul în științe politice la Pennsylvania State University. Înainte de doctorat am obținut o diplomă de master în sociologie la Central European University și o diplomă de licență în sociologie la Universitatea din București.

Principalele mele arii de interes academic includ cultură politică, comportament politic, studii electorale, societate civilă, mișcări sociale, politici publice în domeniul învățământului superior, metodologia cercetarii sociale și analiza datelor sociale.


I am an Associate Professor of Political Science at the Faculty of Political Science at the University of Bucharest.

I received my Ph.D. in 2007 from the Department of Political Science at Pennsylvania State University. Prior to this, I received an M.A. in Sociology from the Department of Sociology at the Central European University and a B.A. in Sociology from the Faculty of Sociology and Social Work at the University of Bucharest.

My main research interests include political culture, political behavior, electoral studies, civil society, social movements, higher education public policies, methodology of social research, and the analysis of social data.